Hovedgård Blæserne 40 år

Af Bogo, Østjydsk Avis, onsdag den 2. september 2009.

I dag er der ingen, der undrer sig over, at Hovedgård har fået betegnelsen "musikby" knyttet til sit navn. I dag er det helt naturligt, at den lille by Hovedgård kan præsentere et stort, flot, velspillende skoleorkester, selv om skolen i Hovedgård kun har 500-600 elever. Det virker også helt rigtigt, at der i byen er et velspillende amatør-harmoniorkester, Hovedgård Blæserne, og at der med ophav i Hovedgård er masser af amatørgrupper og også professionelle orkestre, der spiller og optræder i området eller for den sags skyld i hele Danmark.

Portræt af Niels Heyn
Dirigent Niels Heyn
Det hele begyndte i Hadsund. Her var der en lærer ansat ved Hadsund skole, Niels Heyn, der var født og opvokset i byen, og derfor også havde været elev på Hadsund skole, og her startede man i 1932 et skoleorkester, i øvrigt Danmarks første skoleorkester. Her havde skoledrengen Niels haft mange gode oplevelser i sin skoletid. Som færdiguddannet lærer kommer han tilbage til Hadsund skole, og her bliver han også leder af skoleorkestret, og han vidste, hvad det betød for skolen og orkestermedlemmerne, at der var opbakning fra forældre og byens borgere.

I årene 58 - 59 byggede man i Hovedgård en centralskole, den røde fløj, og det var et kommunalt samarbejde mellem Ørridslev og Vedslet Kommuner. Samtidig fratrådte den daværende førstelærer ved Kommunen, og sognerådet skulle finde en ny skoleinspektør. Valget faldt på lærer Niels Heyn fra Hadsund, og han tiltrådte i 1960. I Hovedgård fandt han hurtigt ud af, at musikken var et uopdyrket område, men samtidig vidste han, hvad musikken kunne komme til at betyde for eleverne. Så allerede i efteråret 1960 spurgte han i en sangtime, om der var nogen, der kunne tænke sig at lære at spille trompet. Det var der nogle få, der kunne, og efterhånden meldte flere sig. I løbet af et halvt års tid kunne man give små "koncerter" med få numre ved f. eks nogle sangstævner. Den første rigtige koncert var ved et julearrangement på Hovedgård Kro i 1961.

Portræt af Kaj Nielsen
Dirigent Kaj Nielsen
Hvordan Hovedgård Skoleorkester udviklede sig fra dengang til i dag er en helt anden historie.
Men da skoleorkestret var kommet godt i gang, var der en forælder, der spurgte Heyn, om ikke også forældrene kunne lære at spille i et orkester. Det blev til harmoniorkestret Hovedgård Blæserne. Man skulle starte helt fra bunden. Ingen af de voksne, der meldte sig fra starten, kendte til noder, blæseteknik eller for den sags skyld til, hvordan en klarinet skulle vende. Men igen så man, at undervisning i små hold og orkestermedlemmernes interesse for musik og samvær snart gav resultater. Det varede ikke længe inden man var med som indslag ved byfesten eller ved julearrangementer på plejehjemmene. Blæserne har udviklet sig med dirigenterne Niels Heyn, Kaj Nielsen, Niels Peter Danmark og nu Ole Thor Møller til et velspillende og dygtigt harmoniorkester, anerkendt og brugt ved koncerter i hjemlandet. Ture i udlandet har været meget begrænsede, og de enkelte man husker er fra de første år i orkestrets levetid. Men der er et godt sammenhold og man hygger sig ved den ugentlige øveaften om torsdagen.

Portræt af Niels Peter Danmark
Dirigent Niels Peter Danmark
Det nuværende medlemstal svinger lidt fra 25 -30 personer, men man ville gerne være mange flere. Det kan være svært at finde numre, som kan spilles med det antal stemmer, som orkestret kan besætte, men dirigenten Ole T. Møller gør et stort arbejde for, at det skal lykkes. Det betyder også, at man har et meget alsidigt repertoire, spændende fra James Brown over musicals til rent klassiske stykker.
Orkestrets formand, Lars Krøldrup, udtaler, at glæden ved at samles om musikken stadig er den samme, selvom vi har knap så mange medlemmer som tidligere. Når man spiller musik, kan man simpelthen ikke være i dårligt humør. Selvom man kommer til øvning torsdag aften, træt og udkørt, kan man være sikker på at gå hjem glad og nynnende når aftenen er omme.

Flere af orkestermedlemmerne har været med næsten fra starten og flere er faldet fra de sidste år pga. alder, så medlemstallet er dalet støt over de sidste 5-8 år. Det største problem med at skaffe nye medlemmer er ikke kun, at man deler medlemmer med andre orkestre, selvom det godt kan give lidt problemer, hvis vi skal ud og spille samtidigt med et eller flere orkestre. Der er medlemmer, der spiller med i op til tre forskellige orkestre.

Portræt af Ole Thor Møller
Dirigent Ole Thor Møller
Det største problem er, udtaler formanden, at vi, ligesom mange andre orkestre, ikke formår at få fat i de yngre musikere. Når de unge mennesker forlader Hovedgård Skoleorkester, drager de udenbys for at uddanne sig, og de, der kommer tilbage til området, ser vi ikke før 5-10 år senere, hvor de skal til at stifte familie. Alle børnefamilier har i dag så travlt med arbejde, børn og hus, at de har svært ved at afse tid til deres egne fritidsaktiviteter. Rigtigt mange børneforældre er meget aktive omkring deres børns skolegang og fritidsaktiviteter, så vi kan først få fat i folk, når deres børn er kommet op i teenagealderen.

Orkestret er så heldigt, at de stadig har en dirigent, der er med af ren og skær lyst og ikke skal aflønnes. Det er de et af de sidste lokale orkestre, der har, og spørgsmålet er, om de vil kunne blive ved med det i fremtiden Det betyder, at orkestret ikke er under aftenskoleloven, og således ikke modtager økonomisk støtte til aflønning af dirigent.

Lars Krøldrup
Formand Lars Krøldrup
Orkestret får som forening stillet et lokale på skolen til rådighed til deres øveaftener. Det har været tilfældet i hele orkestrets 40 årige levetid, og man har altid haft et fantastisk godt forhold til skolen og dens personale.

Formanden svarer på et spørgsmål om fremtiden: Jeg er meget spændt på, hvad fremtiden vil bringe, men hvis vi fortsætter med at miste medlemmer, må vi sadle om hvad angår valg af repertoire. Det er klart, at vi som orkester kan nå en smertegrænse, hvor vi må se på situationen, men jeg tror på, at vi kan forny os, så orkestret kan fejre 50 års jubilæum om 10 år. Stærkt og sprudlende som altid.

Med håbet om, at formandens forudsigelse om, at man i Hovedgård fortrøstningsfuldt kan se frem til Hovedgård Blæsernes 50 års jubilæum, ønskes ovedgård Blæserne Til Lykke med de 40 år.
Bogo