25 års jubilæum. September 1994.

Niels Heyn dirigerer

Hovedgård Blæserne fylder 25 år
For 25 år siden fik daværende skoleinspektør, Niels Heyn, en henvendelse fra flere forældre til børn i skolen. Forældrene havde konstateret, at Heyn som leder af Hovedgård Skoleorkester, havde fået lært deres børn at spille på et rigtigt instrument. - Hvorfor kan vi så ikke også lære at spille?
Niels Heyn indbød derfor interesserede voksne til at melde sig, og så gik han i gang med undervisningen. Sådan, helt fra bunden. Man mødtes i små grupper, trompeter for sig, klarinetter for sig, og langsomt prøvede man noget sammenspil. Og så dannede man harmoniorkesteret Hovedgård Blæserne, med love og vedtægter og med bestyrelse og kontingent. Det var en stor opgave, Niels Heyn havde påtaget sig, men at det lykkedes kan ses af, at man nu kan fejre 25 års jubilæum.
Niels Heyn ledede orkesteret indtil sin død i 1982, hvorefter Kaj Nielsen overtog hvervet som dirigent. Orkesteret har altid haft omkring 30-40 medlemmer, og der er flere, der har været med fra begyndelsen. Men nye er også kommet til, rekrutteret fra skoleorkesteret eller fra andre orkestre. De fleste nye har hørt om den gode atmosfære og de hyggelige øveaftener, inden de anmoder om at blive medlemmer.
I alle årene har det været den glade og festlige musik, der har præget repertoiret. For medlemmerne er det rart at spille og for tilhørerne er det festlige og velklingende altid værd at lægge øre til. Gennem årene har der været kontakter til forskellige kor og orkestre i omegnen, og for nogle år siden arrangerede Blæserne et musiktræf i Hovedgård Hallen, hvor der var ca. 300 musikere samlet. Men ellers deltager Hovedgård Blæserne i diverse lokale arrangementer - f. eks. sommerfester og juleoptræden. Jubilæet fejres med en reception på lørdag, hvor der også bliver lejlighed til at høre orkestret som det lyder i dag, 25 år efter starten.
Af bogo. Østjydsk Avis  september 1994