Optakt til jubilæum. September 1980. Billede nr. 1 af 6
Niels Heyn dirigerer Der er swing i Hovedgård skoles lille aula, når blæserne øver sig. Niels Heyn, med ryggen til, er blæsernes utrættelige dirigent.

Provokeret af børnene lærte forældrene at blæse dem et stykke.
Hovedgård Blæserne fylder ti år.

Forældrene til børnene i Hovedgård Skoleorkester har lært at blæse deres musikalske poder et stykke. Ti år er gået, siden en gruppe fædre provokeret af børnenes megen snak om uforståelige begreber som noder og tonearter tog initiativ til et forældreorkester. De ville vise børnene, at de skam ikke var for gamle til at lære at trutte i et blæseinstrument.
Niels Heyn lærte forældrene om noder og musikinstrumenter. Andet og mere var det ikke meningen, at forældrene ville. Men da de først var begyndt, kunne de ikke stoppe igen, og lidt efter lidt overtog Hovedgård Blæserne helt og holdent skoleorkestrets initiativtager og mangeårige leder.
Fædrene fik hurtigt følgeskab af mødrene, senere kom tilflyttere til, som i forvejen kunne spille, og nogle af børnene blev for gamle til skoleorkestret og »rykkede op« i blæserorkestret.
De første toner frembragte forældrene på børnenes instrumenter, men der gik kun et par uger, før de anskaffede sig deres egne. Orkestret ejer i dag samtlige instrumenter, og i år er samlingen blevet suppleret op for 25.000 kr.
Den lille gruppe bestående af ti fædre er i dag blevet til 40 musikere i alderen fra 20 til 60 år. De hygger sig hver torsdag aften i hinandens og musikkens selskab. Trofast møder alle op, og kun hvis helt specielle forhold hindrer fremmøde, svigter de.
- Vi spiller udelukkende for vores fornøjelses skyld, og vi benytter enhver lejlighed til en fest, understreger Bent Lorentzen, formand for blæserne.
Repertoiret spænder langt videre end de to numre, som orkestret kunne de første år. Bestyrelsen udvælger sange og melodier, og det er gerne fra den lette og populære genre.
Orkestret er opbygget af trompeter, 1., 2. og 3. kornetter, 1. og 2. trækbasun, 1. og 2. klarinetter, tværfløjte, og piccolofløjte, tenor- og altsax, tubaer og slagtøj.
Et blæserorkester med 40 musikere er ikke almindeligt, og måske findes der ikke magen. Det mener blæserne i hvert fald ikke selv, at der gør.
Ved byfester og idrætsfester skal man ikke vente at se Hovedgård-Blæserne optræde, med mindre festen da foregår i Hovedgård. Kun ved specielle lejligheder, for eksempel besøg hos venskabsorkestrene Mimrebanden fra Ballerup, Vibyorkestret og Brandværnsorkestret fra Højer, giver Hovedgård Blæserne koncert. Og ved juletid er plejehjemmene i nabolaget sikre på at få besøg af orkestret.
Festlige oplevelser har blæserne haft mange af i de seneste ti år, både dem der ikke egner sig til offentliggørelse, og dem, der godt kan tåle at komme på tryk.
Helt i tråd med orkestrets formål festligholdes fødselsdagen lørdag med muntre toner i Hovedgård Hallen. (-elle).
Horsens Folkeblad 19.9.80