Forældre for fuld udblæsning

Hovedgård Blæserne

Hovedgård-blæserne startede med ni medlemmer for halvandet år siden
- nu tæller orkestret 38


Det kan du da også sagtens lære, sagde skoleinspektør Niels Heyn til en af elevernes forældre, der beundrende lyttede til sin podes musikalske udfoldelse. Og nu - halvandet år efter - dirigerer Heyn nok et af landets mest særprægede blæserorkestre, hvis medlemsskare består af 38 forældre til elever på Hovedgård Skole.
Var starten behersket, er resultatet imponerende. Af de 38 medlemmer i Hovedgård blæserne kunne kun tre eller fire læse noder, før de begyndte i orkestret, og formanden, fabrikant Villy Rasmussen, mener ikke, blæserne vil være utilbøjelige til at følge en opfordring til at optræde om et års tid - hvis nogen skulle få lyst til at spørge. Primært er forældrenes spil imidlertid en hobby, som udelukkende dyrkes for fornøjelsens skyld og uden særlige ambitioner. Eller man kan betegne det som en smitte, der hærger alle, som kommer i kontakt med Hovedgård Skoles inspektør.
Først var der skoleorkestret, så kom forældrene. Spiller de sammen, hvad der skete for første gang for nylig, kan de musikglade danne et orkester på over 100 medlemmer i alle aldre. I løbet af det halvandet år, blæser orkestret har bestået, har også damerne fundet vej til de ugentlige øvelsestimer på skolen. Tallet er oppe på fem.
Med de mange medlemmer har det været nødvendigt med en grundig investering i instrumenter. De er orkestrets fælleseje, og der er købt brugte og nye for omkring en halv snes tusinde kroner. Noget egentligt program har orkestret ikke. Øvelsesaftenerne bruges mest til gennemgang af lettere musikstykker, klassiske og moderne, der er særligt egnede for blæserinstrumenter. Slår besætningen ikke til, lånes et par af medlemmerne fra skoleorkestret.
Aarhus Stiftstidende 18.04.70