Fædrene vil blæse de unge et stykke

Fædre i Hovedgård Blæserne

Forældre i Hovedgård går i børnenes fordspor og danner et orkester

En gruppe fædre i Hovedgård forbereder sig på at blæse deres håbefulde poder et stykke som tak for de mange gange, børnene har blæst dem en march. Der er lagt op til en kappe strid om, hvem der er i stand til at blæse mest og bedst i Hovedgård.
De blæsende fædre dannede for nogen tid siden Hovedgård Forældreorkester og er nu i fuld gang med at lære at spille. Hvor de har hentet inspirationen, lægger de ikke skjul på. De 12 fædre i orkestret har næsten alle børn, som spiller i Hovedgård Skoles orkester. Fædrene vandrer i børnenes fodspor, og det kan udmærket godt blive en lang vandring, da skoleorkestret er særdeles dygtigt. Fædrene har ingen ambitioner i retning af at slå børnene af marken rent musikalsk. Musikken er først og fremmest blevet en fælles fritidsinteresse. Fædrene til de musikglade skoleorkester-medlemmer har i den grad fået ørerne tudet fulde, at de selv har grebet til trompeterne.
Forældreorkestret samles på Hovedgård Skole en gang om ugen. Skoleinspektør Niels Heyn er musiklærer, og da ingen af fædrene har lært at spille i forvejen, er man startet med elementær node- og rytmelære. Alle fædre spiller indtil videre på trompet. Senere agter de at specialisere sig på forskellige instrumenter, så der kan blive basis for at danne et rigtigt orkester.
- Der er virkelig stor interesse for sagen, og fædrene over sig flittigt hjemme, siger skoleinspektør Heyn. Nu ser det endda ud til, at vi også får mødre med. Flere er interesseret i at spille klarinet i forældreorkestret.
Skoleinspektør Heyn dannede i 1962 Hovedgård Skoles orkester. Det har nu omkring 40 medlemmer og har spillet adskillige steder efter opfordring, blandt andet ved en skoleindvielse i Hamburg.
Børnenes musikglæde har smittet af på forældrene, og de unge vil formentlig være i stand til at holde den ældre generation til ilden rent musikalsk.
Hvornår forældreorkestret kan stå frem og blæse børnene og andre Hovedgård-borgere et stykke er indtil videre uvist. Først om et halvt års tid kan orkestrets medlemmer begynde at spekulere på at specialisere sig på forskellige instrumenter.
Aarhus Stiftstidende 18.11.68