Nye beboere. Januar 2003.

Hovedgård Blæserne spiller i Sattrup Forsamlingshus

Sattrup Forsamlingshus var fredag aften ramme om 2 arrangementer med næsten samme tema. Først havde man indbudt interesserede, der kunne tænke sig at være frivillige hjælpere i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.
Her mødte 6 personer op og kommunens integrationsmedarbejder Gitte Kristensen og Dansk Flygtningehjælps frivillighedskonsulent Else Tersgov orienterede om den hjælp, som frivillige kunne yde overfor flygtninge og indvandrere. De interesserede afleverede skemaer med personlige oplysninger og vil siden blive kontaktet.
Så var der større opbakning til det efterfølgende kulturelle samvær, hvor herboende nydanskere blev orienteret om, hvad der er af foreninger i området. Foreninger, der gerne vil modtage medlemmer med interesse for, hvad foreningen beskæftiger sig med. Omkring 80 personer var mødt frem, hvoraf vel halvdelen var flygtninge/indvandrere, både børn og voksne. Resten var foreningsrepræsentanter.
Den første forening, der præsenterede sig, var Hovedgård Blæserne. 40 aktive blæsere i den lille sal, og både store og små levede med i den musikalske optakt. Derefter var der kaffebord med et væld af spændende kager, medbragt af såvel nydanskere som beboere fra området. Derefter fik hver forening mulighed for at præsentere sig selv, og da det åbenbart ikke interesserede børnene, legede de i forsamlingshusets forgang.
En af de foreninger, der fik særlig opmærksomhed, var seniordanserne, der fik en del af deltagerne ud på gulvet. Efter en kort instruktion blev der danset af hjertens lyst, og det må have glædet deltageme i det indledende møde at se, hvor lidt der skulle til for at få både nye og gamle danskere til at fornøje sig sammen.
lnitiativtageren til dette arrangement var Lillian Pedersen, Østbirk, der må være tilfreds med forløbet.
  Af bogo. Østjydsk Avis  30. januar 2003